พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

เวลา 15.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของผู้ผ่านการอบรมโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ณ บ้านหนองขำ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป

(Visited 19 times, 1 visits today)