พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมวยไทยศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบทีมพัฒนากรร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมวยไทยศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ณ ลานหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ในการนี้นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยหน่วยงานเทศบาลโพธิ์ประทับช้างจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวด้วย เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์ เรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” และได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงทุกวันนี้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (วันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์) เป็น “วันมวยไทย”โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ลานเอนกประสงค์ข้างศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ

(Visited 83 times, 1 visits today)