พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง”เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ คลองไผ่รอบ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่รอบ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)