พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่12/2564

🗓️วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานการประชุมการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่12/2564 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของหน่วยงานแก่ผู้ร่วมประชุมให้ทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)