พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมอบรมการทำหมูฝอย โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 08.30 น.​ นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมประจำเดือนชุดกรรมการ(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)ตำบลดงเสือเหลือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 09.00 น.​นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมประจำเดือนชุดกรรมการ(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)ตำบลทุ่งใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 09.00 น.​นางสาวภัชรี [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมอบรมการทำหมูฝอย โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

🎬วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 09.00 น.​นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรดีเด่น บุคลากรรับเกียรติบัตรนักพัฒนาดีเด่นและรับใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564เวลา 08.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่11/2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นายหัฏฐะพล เมฆอ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 11/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายหัฏฐะพล [...]

อ่านต่อ