พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ณ บ้านทุ่งสามัคคี หมู่19 ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ทบทวนบทบาทของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และสามารถนำไปเป็นแนวทางการทำงานเพื่อให้โครงการฯประสบผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)