พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธ์ประทับช้าง ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แนะแนวทางการดำเนินการขั้นตอนในส่วนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กยากจน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลไผ่รอบมอบ จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ณ วัดไผ่รอบ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชาชนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของคนในพื้นที่ต่อไป

(Visited 18 times, 1 visits today)