พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 10.00 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เรือนไทยดำ วัดไผ่รอบ ตำบลไผ่รอบ เนื่องด้วยส่วนราชการระดับจังหวัดจะออกมาให้บริการและแก้ปัญหาแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งแผนกำหนดการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จะมีดำเนินงานในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดไผ่รอบ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่รอบ จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ให้เเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)