พช.โพธิ์ประทับช้าง ติดตามการดำเนินการขุดแปลง โคก หนอง นา โมเดล

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา​ 15.00 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบให้ทีมพัฒนากร ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน แปลง โคก หนอง นา ตำบลทุ่งใหญ่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือร่วมกับนายช่างและเจ้าของแปลงถึงแนวทางวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนโครงการต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)