พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 08.30 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบทีมพัฒนากร ร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีตำบลทุ่งใหญ่ และกลุ่มสตรีตำบลเนินสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพการทำตลาดออนไลน์และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)