พช.โพธิ์ประทับช้าง ซักซ้อมความเข้าใจและส่งมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
🕛 เวลา 13.00 น.นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซักซ้อมความเข้าใจและส่งมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ตำบลทุ่งใหญ่ ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นไทยต่อไป

(Visited 2 times, 1 visits today)