พช.โพธิ์ร่วมอบรมการทำไข่เค็ม โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 08.30 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และทีมพัฒนากร ร่วมอบรมการทำไข่เค็ม โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) รุ่นที่3 กลุ่มสตรีตำบลโพธิ์ประทับช้าง กลุ่มสตรีตำบลวังจิกและกลุ่มสตรีตำบลไผ่ท่าโพ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพและต่อยอดเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีต่อไป

(Visited 26 times, 1 visits today)