พช.โพธิ์ประทับช้าง ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 1 พฤษจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.​ นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 วาระการประชุมได้ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบจากจังหวัดให้ทราบ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานในส่วนในส่วนของหน่วยงาน เพื่อจะได้ดำเนินการและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)