พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภัชร [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 10.00 น.​ นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 08.30 น.​ นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมตรวจรับแปลง โคก หนอง นา พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน4แปลง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 🕛 เวลา 09.30 น. นางสาวภั [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ซักซ้อมความเข้าใจและส่งมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 🕛 เวลา 13.00 น.นางสาวภัช [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ร่วมอบรมการทำไข่เค็ม โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและการตลาดออนไลน์ (เงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 08.30 น.​ นางสาว [...]

อ่านต่อ