พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สารสนเทศตำบลดงเสือเหลือง เนื่องในโอกาศได้รับโล่รางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจการ ประจำปี 2564

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สารสนเทศตำบลดงเสือเหลือง เนื่องในโอกาศได้รับโล่รางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจการ ประจำปี 2564 โดยมี นายวสันต์ เพ็งกลัด ประธานและตัวแทนศูนย์ฯ เป็นตัวแทนในการรับโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัลในการสรรสร้างผลงานที่ดีต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)