พช.โพธิ์ประทับช้าง ตรวจดูการดำเนินการขุดแปลงแปลง โคก หนอง นา โมเดล

นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ โสขุมา และนายนคร อินลิธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตรวจดูการดำเนินความคืบหน้าการขุดแปลง โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่1 ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อติดตามการขุดแปลงปรึกษาหารือกับนายช่างและเจ้าของแปลงถึงแนวทางวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนโครงการต่อไป

(Visited 23 times, 1 visits today)