พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สารสนเทศตำบลดงเสือเหลือง เนื่องในโอกาศได้รับโล่รางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจการ ประจำปี 2564

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์สารสนเทศตำบ [...]

อ่านต่อ

พช.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัดประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ