รางวัลชนะเลิศ การจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

ขอแสดงความยินดีกับตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร “ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดทำสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”

(Visited 5 times, 1 visits today)