คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

⏰ วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น.

นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (กพสอ.) เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีของอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)