ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

⏰ วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้สมาชิกดำเนินการตามโครงการ ฯ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มเลี้ยงหมู สร้างอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่
2.กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้างแปรรูปผลไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 7 times, 1 visits today)