โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19

⏰ วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นางพรรณทิพา มหาธร พัฒนาการอำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้า 10 คน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เเละประชาชนผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เเละอำเภอบึงนาราง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

📍ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางสุธารส แสนสงค์เล็กกำพุช ณ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่

(Visited 27 times, 1 visits today)