คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตรเยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

⏰ วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง [...]

อ่านต่อ