ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

⏰ วันที่ 23 มิ.ย. 2564
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนเเม่ของเเผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน เเละเพื่อขยายผลการดำเนินงานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน ในการเเก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านวังกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
(*)ในการนี้มี นายมนัส ชมภูพื้น ปลัดอำเภออาวุโส ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วย

(Visited 16 times, 1 visits today)