มอบพันธุ์พืช ให้กับครัวเรือน โคก หนอง นา

⏰ วันที่ 22 มิ.ย. 2564
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการมอบพันธุ์พืช ให้กับครัวเรือน โคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 30 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)