ประชุมผู้นำ อช. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3

⏰ วันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมผู้นำ อช. อ.โพธิ์ประทับช้าง
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 4 times, 1 visits today)