ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง

⏰ วันที่ 3 พ.ค. 2564 . นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จำนวน 2 ทุน ในพื้นที่ ม.8 และ ม.11 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง
(*)ในการนี้ได้มีการกำชับให้ผู้ปกครองนำเงินทุนอุปการะไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

(Visited 4 times, 1 visits today)