ประชุมทีมสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม

⏰ วันที่ 3 พ.ค. 2564 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อแจ้งข้อราชการ สรุปงาน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงาน ของ อ.โพธิ์ประทับช้าง ณ สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
(.)ในการนี้ได้มีการตอนรับพัฒนากรใหม่ คือ น.ส.อนุสรา ใหม่วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ โดยได้ชี้เเจง/อธิบายงาน ที่ได้รับผิดชอบ ด้วย

(Visited 4 times, 1 visits today)