ตรวจรับ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ‘’โคก หนอง นา โมเดล’’

⏰ วันที่ 3 พ.ค. 2564 . นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ‘’โคก หนอง นา โมเดล’’ ลงพื้นที่ตรวจรับงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา. ณ หมู่ที่ 6,9,10,12 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 4 times, 1 visits today)