ประชุมทีมสำนักงาน

⏰ วันที่ 27 เม.ย. 2564 . เวลา 13.00 น. นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ดำเนินการประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อแจ้งข้อราชการ สรุปงาน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงาน ของ อ.โพธิ์ประทับช้าง ณ สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 5 times, 1 visits today)