ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

⏰ วันที่ 31 มี.ค 2564 . นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อติดตาม เเนะนำ รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 13 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง

(Visited 9 times, 1 visits today)