ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

⏰ วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)