พช.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏰ วันที่ 26 เม.ย. 2564 . 🔸นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พั [...]

อ่านต่อ