กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล แบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตร”

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. ## 🔸พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ [...]

อ่านต่อ