การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม (Kick off) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 โดยนายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม สาธิตการทำกระถางปลูกต้นจากยางรถยนต์ สาธิตการทำกระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อเป็นลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน พร้อมทั้งกิจกรรม “มท. สร้างสุข” มอบต้นพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ผัก และกระถางยางรถยนต์สำหรับปลูกผัก ณ โรงเรียนบ้านวังกระโดน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 19 times, 1 visits today)