ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสุทิน รอดเกิด คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธิืประทับช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)