ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอด [...]

อ่านต่อ