โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอ ดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศาลาประชาคมบ้านปมประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 14 times, 1 visits today)