กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอดงเจริญ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯและนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ ภายในงานจัดกิจกรรมดังนี้ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 แสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ร้องเพลงมาร์ซพัฒนาชุมชน ตั้งปณิธานความดี “๙;๑๐ ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขชุมชน” กิจกรรมทางศาสนา ถวายผ้าป่าและผ้าป่าแห่งความดี กิจกรรม “ปลูกสุข ปลูกรัก ปลูกผัก แบ่งปัน” กับผู้นำ อช.” นิทรรศการองค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 19 times, 1 visits today)