กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ