โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเเม่ของเเผ่นดินระดับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. : นางสาวภัชรี บุญม [...]

อ่านต่อ

ทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในการอบรมโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

📢นมัสการหลวงพ่อโต ส้มโอลือเลื่อง เมืองพระเจ้าเสือ🐯 วันท [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเเละติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวภัชรี บุญม่ว [...]

อ่านต่อ