ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ