รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ TV.พช.

พช.โพธิ์ประทับช้าง:เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ TV.พช. วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 13 times, 1 visits today)