การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ใ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ให้แก่ เด็กหญิงกรรวี ทองพงษ์เนียม หมู่ที่ 17 ตำบลไผ่รอบ และเด็กชายกิตติศักดิ์ นาคลี หมู่ที่ 12 ตำบลเนินสว่าง

(Visited 22 times, 1 visits today)