ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ณ พระอารามหลวง วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)