กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “Doing Good Deeds For Country And People”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “Doing Good Deeds For Country And People” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ บริเวณวัดดงเสือเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเสือเหลือง

(Visited 188 times, 1 visits today)