ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงเสือเหลือง

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ โสขุมา และนายวรพล หล้าทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงเสือเหลือง เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และแนะแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านดงเสือเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลดำเสือเหลือง

(Visited 10 times, 1 visits today)