การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ใ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอดิศักดิ์ โสขุมา นักวิชาการพัฒ [...]

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน เเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์ นักวิชากา [...]

อ่านต่อ