โครงการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิ ปอเต๊กตึ๊ง เเก้ไข้ปัญหาครัวเรือนยากจน

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวกาญจนา เเก้วเกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเเละ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ ผู้มีรายได้น้อย เเละสามารถที่สร้างเเละพัฒนาอาชีพได้ โดยการนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งมาสอบถามข้อมูลเเละชี้เเจงโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป ณ บ้านนางอำพร ไทยวัฒนา ม.3 ต. ดงเสือเหลือง เเละ บ้านนายอานนท์ เที่ยงสาย ม.9 ต.เนินสว่าง


(Visited 42 times, 1 visits today)