ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางชนกวนนท์ กล่อมจิตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สติดตามสอบถามปัญหาความต้องการ เเละส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการออม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สร้างสิ่งเเวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อพึ่งพาตนเองได้ของครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ของตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 8 times, 1 visits today)