ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวอรวรรณ อินหันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สติดตามสอบถามปัญหาความต้องการ เเละส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการออม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สร้างสิ่งเเวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อพึ่งพาตนเองได้ของครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ของตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


(Visited 13 times, 1 visits today)